Arvopohjamme sekä innovaatioiden, laadun ja kulutuksen kestävyyden perinnön pohjalta visionamme on tulla maailman kestävimmäksi lifestyle-laukkujen ja matkalaukkujen valmistajaksi.

Uusi maailmanlaajuinen strategiamme on nimeltään "Vastuullinen matkamme". Siitä käyvät ilmi vuoden 2030 tavoitteemme koskien tuotteiden valmistusta ja kulutuksen kestävyyttä. Se esittelee lisäksi toimintasuunnitelmamme maapallon kuormituksen alentamiseksi sekä työntekijöidemme, kumppaniemme ja yhteisöjemme sitouttamiseksi ja osallistamiseksi edistykseemme.

Kevennämme asiakkaidemme matkoja kehittämällä parhaita tuotteita sekä hyödyntämällä kestävimpiä ja innovatiivisimpia materiaaleja ja tuotantomenetelmiä.

Tuotteiden elinkaari
Tuotteiden elinkaari
Kestämään tarkoitettujen tuotteiden valmistus tarkoittaa, että vähennämme maailmanlaajuista jäteongelmaa. Tämä on silti vasta ensimmäinen askel. Tarjoamalla hyvät takuuehdot ja laajan huoltoverkoston pidämme matkustajat liikkeellä kaikkialla maailmassa.
HUOLTOKESKUKSET
HUOLTOKESKUKSET
HUOLTOKESKUKSET
Huollamme asiakkaidemme Samsonite-matkalaukkujen tahattomat ja kulumisvauriot huoltokeskuksissamme, joita on yli 200 yli 65 maassa ympäri maailmaa.
Materialinnovasjon
Materialinnovasjon
Materialinnovasjon
Vi er til enhver tid opptatt av design som respekterer ressurser. Derfor velger vi i økende grad å benytte oss av bærekraftige materialer av høy kvalitet som kan gjenvinnes, og på den måten resirkulere viktige ressurser. Vårt bransjeledende Recyclex®-materiale er laget av 100 % resirkulerte plastflasker og betyr at vi gir avfall nytt liv og reduserer vår egen bruk av nye materialer.
Vuoden 2018 jälkeen olemme tuoneet markkinoille yli 50 tuotetta, joissa käytetään mm. Recyclex®-kangasta, joka on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetyistä PET (rPET) -pulloista. Arviomme mukaan jo yli 68 miljoonaa 500 ml:n PET-pulloa on saanut uuden elämän.

Teemme jatkuvasti työtä minimoidaksemme vaikutuksemme ilmastonmuutokseen ja tavoitteenamme on olla hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä. Pidämme silmällä kehitystä oman liiketoimintamme ulkopuolella ja tutkimme mahdollisuuksia alentaa päästöjä toimitusketjussamme.

Tehokkuuden lisääminen
Tehokkuuden lisääminen
Pyrimme ymmärtämään kokonaishiilijalanjälkeämme koko liiketoiminnassamme, jotta voimme tehostaa toimintaamme ja samalla vähentää energiankäyttöämme ja päästöjämme.
Tavoitteenamme on pienentää toimintamme hiilijalanjälkeä 15 prosentilla vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2017 tasoon ja olemme jo saavuttaneet 6,6 %:n laskun vuoteen 2019 mennessä.
Päästöjen vähentäminen
Päästöjen vähentäminen
Päästöjen vähentäminen
Otamme huomioon kaikki päästöt, jotka syntyvät liiketoiminnastamme, tuotteistamme ja niiden pakkauksista. Toteutamme parhaita käytäntöjä, käytämme vihreää energiaa ja teemme uusia innovaatioita ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Huolehdimme ihmisistä ja yhteisöistä toiminta-alueillamme vahvistaen hyviä käytäntöjä ja myönteisiä vaikutuksia yrityksemme ulkopuolella varmistaaksemme alueen asukkaiden kohtuullisen toimeentulon.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
Ihmisoikeuksien kunnioittaminen
Vastuullisena yrityksenä haluamme varmistaa, että toimittajiemme työntekijät saavat hyvää ja oikeudenmukaista kohtelua – kannamme vastuumme vaikutuspiiriimme kuuluvien ihmisten ihmisoikeuksista ja sitoudumme yrityksemme käytännesääntöjen noudattamiseen.
SAMSONITEN EETTINEN OHJEISTO
SAMSONITEN EETTINEN OHJEISTO
Toimittajillemme suunnattu “Samsoniten eettinen ohjeisto” edellyttää, että toimittajat täyttävät reilun ja vastuullisen liiketoiminnan standardimme, jotta kaikkia Samsonite-tuotteiden valmistamiseen osallistuvia henkilöitä kohdellaan kunnioittavasti ja asianmukaisesti.
Vastuullinen hankinta
Vastuullinen hankinta
Teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa sen varmistamiseksi, että heidän tarjoamansa tuotteet hankitaan ja valmistetaan vastuullisesti. Vaikka sosiaalisen vaatimustenmukaisuuden ohjelmamme on vahva, jatkamme standardiemme täytäntöönpanoa ja varmistamme, että ihmisoikeuksia vaalitaan koko toimitusketjussamme.
Vuonna 2019 Samsonite suoritti 314 auditointia 288:lle 1-tason tehtaalle sen varmistamiseksi, että niissä noudatetaan tiukkoja standardejamme ja vastuullisia hankintakäytäntöjämme. Jatkamme sosiaalisen vaatimustenmukaisuuden ohjelmamme laajentamista, jotta voimme ehkäistä liiketoiminnan kielteiset vaikutukset ihmisoikeuksiin.

Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme, ja tiedämme, että heidän intohimonsa ja sitoutumisensa auttavat meitä saavuttamaan kestävyystavoitteemme. Tuemme heidän urakehitystään tarjoamalla turvallisen työympäristön ja varmistamalla parhaat mahdollisuudet, kulttuurin ja tuen.

Sitoutuminen ja kehittäminen
Sitoutuminen ja kehittäminen
Haluamme, että työntekijämme menestyvät ja tiedämme, että heidän kasvunsa tukeminen edistää yrityksemme tulevaa kasvua. Tämän vuoksi haluamme rekrytoida kunkin alueen parhaat osaajat ja sitouttaa heidät tarjoamalla merkityksellisiä kehittymismahdollisuuksia, palkitsemalla ja antamalla tunnustusta saavutuksista sekä varmistamalla toimipaikkojemme turvallisuuden ja työhyvinvoinnin.
Olemme lanseeranneet uuden maailmanlaajuisen HR-alustan, jonka nimi on Ask Athena. Sen avulla varmistamme, että kaikki saavat tietoa kehitysmahdollisuuksistaan, palkastaan, eduistaan ja työpaikan yleisistä prosesseista.
Monimuotoisuus ja osallistaminen
Monimuotoisuus ja osallistaminen
Monimuotoisuus ja osallistaminen
Olemme sitoutuneet kulttuuriin, joka on yhtä monipuolinen ja elinvoimainen kuin matkailun maailma. Toivotamme kaikenlaiset ihmiset tervetulleiksi ja varmistamme, että jokainen voi pyrkiä saavuttamaan parhaan potentiaalinsa.
SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASAPAINO
SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASAPAINO
SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASAPAINO
Henkilöstömme koostuu maailmanlaajuisesti yli 50-prosenttisesti naisista, ja tavoitteenamme onkin saavuttaa sukupuolten välinen tasapaino avaintehtävissä vuoteen 2030 mennessä.
Me Samsonitella olemme sitoutuneet vaikuttamaan sosiaalisissa kysymyksissä ja antamaan takaisin paikallisyhteisöillemme. Oli sitten kyse hyväntekeväisyysjärjestöjen tukemisesta tai työaikamme ja tuotteidemme lahjoittamisesta, tiedämme, että hyväntekeväisyystyöllämme voi olla merkittävä vaikutus.
Lähestymistapamme
Lähestymistapamme
Yli vuosisadan ajan Samsonite on suojannut ihmisten omaisuutta heidän matkoillaan ympäri maailmaa. Nykyisin haluamme suojella ja vaalia yhteistä maapalloamme sekä huolehtia heikoimmassa asemassa olevista. Päätökset tehokkaimmista tavoista yksittäisten yhteisöjen tukemiseen tehdään ja pannaan täytäntöön paikallisesti. Kaikilla toiminta-alueillamme on kolme yhteistä tavoitetta: suojella maapallon kauneimpia paikkoja, edistää hyvinvointia ja tukea haavoittuvassa asemassa olevia yhteisöjä.
Maapallon kauneimpien paikkojen suojeleminen
Maapallon kauneimpien paikkojen suojeleminen
Pyrimme suojelemaan maapallon kauneimpia paikkoja uudelleenmetsittämisen ja suojeluhankkeiden avulla. Tähän mennessä tukemissamme hankkeissa on istutettu yli 763 000 puuta eri puolille maailmaa. Näiden hankkeiden avulla voidaan suojella uhanalaisia lajeja, ehkäistä ekosysteemien vaurioitumista sekä lisätä metsien ja istutusalueiden kykyä sitoa hiilidioksidia ilmakehästä. Ne parantavat myös alueiden asukkaiden elämänlaatua ja tarjoavat arvokkaita elinympäristöjä luonnonvaraisille eläimille.
Promoting Wellbeing
Hyvinvoinnin edistäminen
Tuemme lisäksi useita organisaatioita, jotka työskentelevät fyysisten ja mielenterveydellisten ongelmien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.
Promoting Wellbeing -Free Hugs
Empowering Vulnerable Communities
Haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen tukeminen
Pyrimme tukemaan haavoittuvia yhteisöjä osallistumalla ohjelmiin, jotka auttavat yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä ympäri maailmaa voimaan hyvin.