Samsonite-takuu

Samsonite tuotteita testataan tarkasti sen varmistamiseksi, että luotettavat tuotteemme vastaavat tiukkoja vaatimuksia. Jos tässä Samsonite tuotteessa ("tuote") ilmenee ongelma, ja vika johtuu materiaali- ja valmistusvirheistä, Samsonite joko korjaa tai korvaa tuotteen takuuehtojen ja ehtojen mukaisesti. Tässä säädetty takuu koskee vain tuotteen ensimmäistä ostajaa tai lahjoittajaa. Takuun kesto on ilmoitettu Tuotteen takuukortissa ja / tai Tuotteen ominaisuuksien luettelossa.

Tämän yleisen takuun lisäksi, Samsonite myöntää Roxkin™ materiaalista valmistetuille matkalaukuille elinikäisen materiaalitakuun. Takuu korvaa kaikki halkeamat ja reiät materiaalin ulkokuoressa.

Vaikka tuotteen huoltoa tai korjausta voi suorittaa jokin ulkopuolinen yritys, Samsonite edellyttää, että käytät vain hyväksyttyä Samsonite-huoltoa takuukorjauksiin. Virheellinen tai virheellisesti tehty huolto tai korjaus mitätöi tämän takuun. Voit etsiä takuukorjaamon kaikkialta maailmasta napsauttamalla tätä. Älä lähetä tuotetta suoraan Samsoniten takuuhuoltoon, koska tämä viivästyttää vain korjausta. Tämä takuu on maailmanlaajuinen ja saatat korjata tuotteen missä tahansa takuukorjaamossa maailmassa. Olet kuitenkin vastuussa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta korjaamolle, mukaan lukien pakkauksen, kuljetuksen ja sovellettavien verojen kustannukset

Huoltokeskuksen takuupalvelua varten tarvitset asianmukaisesti täytetyn takuutodistuksen tai alkuperäisen ostotodistuksen/kuitin. Korjaamo määrittää, kuuluuko vika Samsoniten takuunpiiriin. Jos vika kuuluu takuunpiiriin, sinulle ilmoitetaan, onko tuote korjattu tai vaihdettu. Tällainen korjaus tai vaihto tapahtuu Samsoniten kustannuksella, mukaan lukien kaikki korjattavan tai korvaavan tuotteen palauttamiseen liittyvät kustannukset.

Satunnaiset ja välilliset vahingot on nimenomaisesti hylätty. Tämä takuu ei kata muiden korjaamoiden tekemien töiden aiheutumia kustannuksia. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa mahdolliset epäsuorat takuut on suljettu pois. Tässä annettu takuu rajoittuu tuotteen arvoon. Valmistusominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tuotteiden lukot on tarkoitettu vain estämään vahingossa avautumisen, eivätkä ne välttämättä estä tuotteen tai sen sisällön varastamista, lentoyhtiön tai lentoaseman henkilökunnan tai viranomaisten rikkomista tai sisäänpääsyä. Tarkasta tuote välittömästi sen jälkeen, kun joku muu on aukaissut sen.

Tämän takuun tarkoituksena on antaa sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia. Tässä kuvattujen oikeuksien lisäksi sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat valtiosta tai maasta toiseen epäsuorien takuiden, satunnaisten ja välillisten vahinkojen poissulkemisen tai soveltamisen sekä korjaamisen ja korvaamisen osalta. Näin ollen takuun rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua.